Mārupes Mūzikas un mākslas skolas jaunais veidols

2020.gada 6.augustā tika akceptēts mūsu izstrādātais būvprojekts "Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūve" Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē.

Ar nepacietību gaidām realizāciju!